Zahraj si hru

Hraj hru

Aj ty si si oblúbil/a minuloročné hry?

Síce ti žiadne bonusové body neprinesú, no môžeš si s nimi užiť kopec zábavy!

Zahraj si hru zo Žihadielka 1

game HRAJ

Zahraj si hru zo Žihadielka 2

game HRAJ

Zahraj si hru zo Žihadielka 3

game HRAJ

Pravidlá hry

Úloha hráča:

Úlohou hráča počas hry je nazbierať čo najväčší počet bodov v časovom limite 3 minúty.

Ovládanie hry:

Hráč ovláda hru na počítači myškou a na telefóne posúvaním prsta po obrazovke.

Cieľom je pospájať rovnaké znaky tak, aby ich v rade alebo stĺpci bolo minimálne 3 a maximálne 5 rovnakých farieb a znakov.

Hráč môže robiť 4 konkrétne pohyby výmeny znakov.

Zľava doprava

Sprava doľava

Zhora nadol

Zdola nahor

Za každé spojenie minimálne 3 znakov v riadku alebo stĺpci hráč získava body.

ZNAK 1

– 2 body vynásobené počtom spojených znakov,
čiže 2x3, 2x4, 2x5 atď.

ZNAK 2

– 4 body vynásobené počtom spojených znakov,
čiže 4x3, 4x4, 4x5 atď.

ZNAK 3

– 6 bodov vynásobených počtom spojených znakov,
čiže 6x3, 6x4, 6x5 atď.

ZNAK 4

– 8 bodov vynásobených počtom spojených znakov,
čiže 8x3, 8x4, 8x5 atď.

ZNAK 5

– 10 bodov vynásobených počtom spojených znakov,
čiže 10x3, 10x4, 10x5 atď.

Za každé spojenie viac ako troch znakov navyše hráč dostane bonusový znak, ktorý po správnom použití spustí bonusový efekt v hre.

Horizontálny ničiteľ

 • Vzniká spojením 4 rovnakých symbolov a farieb v jednom riadku.
 • Na použitie jeho bonusového efektu ho musí hráč spojiť s minimálne 2 znakmi rovnakej farby. Ten riadok, v ktorom sa tento ničiteľ nachádza po výmene znakov sa celý vynuluje.
 • Ak spojíme v jednom ťahu 2 a viac týchto horizontálnych ničiteľov, vynuluje sa daný riadok a zároveň aj riadok nad a pod od hlavným riadkom. To isté sa stane ak ho spojíme s bombou.
 • Hráč získa body za všetky vynulované znaky po použití bonusového efektu.

 

Vertikálny ničiteľ

 • Vzniká spojením 4 rovnakých symbolov a farieb v jednom stĺpci.
 • Na použitie jeho bonusového efektu ho musí hráč spojiť s minimálne 2 znakmi rovnakej farby. Ten stĺpec, v ktorom sa tento ničiteľ nachádza po výmene znakov sa celý vynuluje.
 • Ak spojíme v jednom ťahu 2 a viac týchto vertikálnych ničiteľov, vynuluje sa daný stĺpec a zároveň aj stĺpec vľavo a vpravo od hlavného stĺpca. To isté sa stane ak ho spojíme s bombou.
 • Hráč získa body za všetky vynulované znaky po použití bonusového efektu.

 

Bomba

 • Vzniká vynulovaním 5 rovnakých znakov a farieb v jednom stĺpci alebo riadku.
  Taktiež vzniká vynulovaním 5 rovnakých symbolov v tvare L.
 • Je možné ho vymeniť za akýkoľvek znak.
 • Jeho použitie spôsobí, že všetky okolité znaky, ktoré sa ho dotýkajú zo všetkých 8 smerov sa vynulujú.
  Čiže vynuluje sa plocha 3x3, ktorá sa vytvorí tak, že v strede tejto plochy bude bomba už po uskutočnení ťahu.
 • Ak spojíme v jednom ťahu 2 takéto bomby, vynuluje sa plocha 5x5.
 • Hráč získa body za všetky vynulované znaky po použití bonusového efektu.

 

Všenulovač vybraného znaku

 • Vzniká vynulovaním rovnakých farieb a znakov v akomkoľvek horizontálnom a vertikálnom tvare T.
 • Používa sa ako špeciálny ťah, čo znamená, že je možné ho vymeniť za akýkoľvek znak.
 • Jeho použitie spôsobí, že všetky znaky s rovnakou farbou ako znak, za ktorý sme ho vymenili, sa z plochy vynulujú.
 • Ak spojíme v jednom ťahu 2 takéto všenulovače, alebo všenulovač vymeníme s akýmkoľvek iným bonusovým znakom, vynuluje sa celá plocha.
 • Hráč získa body za všetky vynulované znaky po použití bonusového efektu.

 

Bonusový bod pre mesto za hranie hry

Ak hlasujúci počas hry dosiahne minimálne 200 bodov, po dokončení hry automaticky získa bonusový hlas. Hlas získaný spôsobom uvedeným v tomto bode bude pripočítaný mestu, ktorému hlasujúci odovzdal hlas pri jeho predchádzajúcom hlasovaní. Hlasujúci má aj po dosiahnutí uvedenej bodovej hranice možnosť ďalej pokračovať v hraní hry. Hra sa končí bez ohľadu na počet získaných bodov, po vypršaní časového limitu 3 minúty.

Top 10 hráčov

V súvislosti s hrou bude na webovej stránke uverejnený zoznam najlepších desiatich (10) hráčov hry, do ktorého budú zaradení desiati (10) hlasujúci, ktorí spomedzi hlasujúcich hrajúcich hru nahrajú najvyšší počet bodov v jednej hre, počas časového limitu 3 minúty. Body sa v rámci zoznamu najlepších desiatich hráčov nesčítavajú za všetky hry. Každému hráčovi sa do tohto rebríčku počíta iba jedna hra, konkrétne hra, v ktorej dosiahol počas celého trvania súťaže najvyšší počet bodov. Hlasujúci zaradení na zoznam najlepších desiatich (10) hráčov hry, budú uverejnení v podobe krstného mena a prvého písmena priezviska hlasujúceho. Zoznam najlepších hráčov hry sa bude pravidelne aktualizovať.

Hraj hru

TOP 10 Hráčov

1. bodov
2. bodov
3. bodov
4. bodov
5. bodov
6. bodov
7. bodov
8. bodov
9. bodov
10. bodov
Späť