Zahraj si hru

Hraj hru

Aj ty si si obľúbil/a minuloročné hry?

Síce ti žiadne bonusové body neprinesú, no môžeš si s nimi užiť kopec zábavy!

Zahraj si hru zo Žihadielka 4

game HRAJ

Zahraj si hru zo Žihadielka 1

game HRAJ

Zahraj si hru zo Žihadielka 2

game HRAJ

Zahraj si hru zo Žihadielka 3

game HRAJ

Pravidlá hry

Úloha hráča:

Úlohou hráča počas hry je nazbierať čo najväčší počet bodov v časovom limite 3 minúty.

Ovládanie hry:

Hráč ovláda hru na počítači myškou a na telefóne posúvaním prsta po obrazovke.

Cieľom je vystreliť bublinu do skupiny bublín rovnakej farby tak, aby bolo čo najviac bublín buď prasknutých alebo odpojených od zvyšku bublín na hracom poli.

Hráč môže strieľať bublinu dvoma spôsobmi:

  1. Kliknutím na prak ho natiahne, pohybom prsta alebo myši po obrazovke mieri a pustením vystrelí
  2. Kliknutím kdekoľvek na hraciu plochu nad prakom ho natiahne, pohybom prsta alebo myši po obrazovke mieri a pustením vystrelí

Rozpis bodov:

Za každé trafenie minimálne 2 bublín rovnakej farby tou istou farbou hráč praskne skupinu bublín a získava za ne body.

ZNAK 1

– 2 body vynásobené počtom bublín v skupine,
čiže 2x3, 2x4, 2x5 atď.

ZNAK 2

– 3 body vynásobené počtom bublín v skupine,
čiže 3x3, 3x4, 3x5 atď.

ZNAK 3

– 4 body vynásobených počtom bublín v skupine,
čiže 4x3, 4x4, 4x5 atď.

ZNAK 4

– 5 bodov vynásobených počtom bublín v skupine,
čiže 5x3, 5x4, 5x5 atď.

ZNAK 5

– 6 bodov vynásobených počtom bublín v skupine,
čiže 6x3, 6x4, 6x5 atď.

Hráč získava body aj za bubliny, ktoré oddelil od ostatných na hracom poli a tie spadnú dole.

Bonusy:

Terč

Ako ho získať: Po prasknutí 8 a viac bublín rovnakej farby jednou strelou vymení terč náhodnú bublinu na hracej ploche.

Ako funguje: Po prasknutí terča vidí hráč smer striel na 12 sekúnd (aj s odrazmi) aj s miestom, kde pristanú. Za prasknutie terča hráč získa 10 bodov. Ak hráč praskne ďalší terč ešte počas toho, ako mu plynie čas z predchádzajúceho terča, čas sa mu navýši o 12 sekúnd.

Štvorlístok

Ako ho získať: Po prasknutí 8 a viac bublín rovnakej farby odrazenou strelou vymení štvorlístok náhodnú bublinu na hracej ploche.

Ako funguje: Po prasknutí štvorlístku sa na 12 sekúnd násobia všetky body, ktoré hráč získa číslom 2. Ak hráč praskne ďalší štvorlístok ešte počas toho, ako mu plynie čas z predchádzajúceho štvorlístka, čas sa mu navýši o 6 sekúnd a zároveň sa zvýši násobiteľ o 1. Maximálny násobiteľ je x9, nad túto hodnotu sa už viac nezvyšuje.

Dúha

Ako ho získať: Po troch prasknutiach rovnakej farby po sebe vymení dúha náhodnú bublinu na hracej ploche. Medzi jednotlivými prasknutiami môžu byť aj ťahy bez prasknutia, no nemôže byť ťah, kedy hráč praskne bubliny inej farby.

Ako funguje: Po prasknutí dúhy hráč získa dúhovú bublinu, ktorú môže trafiť do bublín akejkoľvek farby a tie prasknú spolu so susediacimi bublinami rovnakej farby.

Nulovač riadku

Ako ho získať: Po 10 prasknutiach máš 49 % šancu, že nulovač riadku vymení náhodnú bublinu na hracej ploche. Prasknutia nemusia byť hneď za sebou, ale môžu byť medzi nimi strely bez prasknutia.

Ako funguje: Po prasknutí nulovača riadku prasknú všetky bubliny v riadku, kde sa nulovač nachádza. Za všetky prasknuté bubliny sa hráčovi štandardne pripočítajú body.

Prekážky:

Ostne

Kedy sa objavia: Ostne sa môžu objaviť náhodne po dosiahnutí určitých bodových hraníc (viď Celoplošné prekvapenia).

Čo robia: Každá vystrelená bublina, ktorá sa dotkne ostňov, praskne. Hráč za túto bublinu nezíska žiadne skóre. Bublina sa však môže zároveň dotknúť ostňa aj farebnej bubliny a spôsobiť tak prasknutie skupiny bublín. Stále však platí, že za danú bublinu hráč nezískava body.

Zamrznutie bublín

Kedy sa objaví: Približne jedna zo 150 bublín sa objaví zamrznutá. Bubliny môžu zamrznúť aj náhodne po dosiahnutí určitých bodových hraníc (viď Celoplošné prekvapenia).

Čo robí: Keď bublina zamrzne, na jej prasknutie je nutné ju trafiť dvakrát. Bubliny sú rozmrazené prvým dotykom akejkoľvek farby. Ak však hráč odmrazí iba jednu bublina a následne ju praskne, pričom sa táto bublina dotýka iných bublín rovnakej farby, prasknú sa aj tie, dokonca aj keby boli zamrznuté. Za prasknutie zamrznutých bublín sa pripočíta dvojnásobné skóre.

Celoplošné prekvapenia:

Kedy sa objavia: Vždy pri nahratí nových 400 bodov

Čo robia: Spustí sa jedno zo 4 prekvapení:

  1. Zamrznú všetky bubliny na hracej ploche
  2. Na hracej ploche sa objaví 10 náhodných bonusov
  3. Bubliny sa medzi sebou premiešajú
  4. Na ploche sa objaví 5 náhodných prekážok (ostne alebo zamrznuté bubliny)

 

Bonusový bod pre mesto za hranie hry

Ak hlasujúci počas hry dosiahne minimálne 200 bodov, po dokončení hry automaticky získa bonusový hlas. Hlas získaný spôsobom uvedeným v tomto bode bude pripočítaný mestu, ktorému hlasujúci odovzdal hlas pri jeho predchádzajúcom hlasovaní. Hlasujúci má aj po dosiahnutí uvedenej bodovej hranice možnosť ďalej pokračovať v hraní hry. Hra sa končí bez ohľadu na počet získaných bodov, po vypršaní časového limitu 3 minúty.

Top 10 hráčov

V súvislosti s hrou bude na webovej stránke uverejnený zoznam najlepších desiatich (10) hráčov hry, do ktorého budú zaradení desiati (10) hlasujúci, ktorí spomedzi hlasujúcich hrajúcich hru nahrajú najvyšší počet bodov v jednej hre, počas časového limitu 3 minúty. Body sa v rámci zoznamu najlepších desiatich hráčov nesčítavajú za všetky hry. Každému hráčovi sa do tohto rebríčku počíta iba jedna hra, konkrétne hra, v ktorej dosiahol počas celého trvania súťaže najvyšší počet bodov. Hlasujúci zaradení na zoznam najlepších desiatich (10) hráčov hry, budú uverejnení v podobe krstného mena a prvého písmena priezviska hlasujúceho. Zoznam najlepších hráčov hry sa bude pravidelne aktualizovať.

Hraj hru