Otázky a odpovede

Kedy postavíte posledných 10 ihrísk vo víťazných mestách?

Posledných 10 ihrísk začneme budovať už na jar 2021. Bezpečné a moderné hracie plochy s motívom Včielky Maji vyrastú v týchto lokalitách: Rožňava, Kolárovo, Košice – Nad Jazerom, Košice – Sídlisko Ťahanovce, Hnúšťa, Tisovec, Topoľčany, Šurany, Komárno, Dunajská Streda. Samozrejmosťou bude prísne dodržiavanie aktuálne platných hygienických opatrení s dôrazom na maximálnu bezpečnosť našich zamestnancoch, dodávateľov a obyvateľov víťazných miest.

Kedy budú prebiehať slávnostné otvorenia Žihadielok v roku 2021?

Ohľadom slávnostných otvorení nových Žihadielok a ich alternatív, ktoré pre vás v prípade pokračujúcej nepriaznivej situácie pripravujeme, vás budeme čoskoro informovať.

Podľa čoho ste vyberali mestá?

V roku 2020 bola účasť v súťaži ponúknutá všetkým slovenským mestám bez ohľadu na to, či sa v nich vyskytuje Lidl predajňa potravín. V rámci Bratislavy a Košíc môžu v roku 2020 o ihriská Žihadielko zabojovať všetky ich mestské časti. Do projektu sa mohli zapojiť aj obce, ktoré síce štatút mestá nemajú, ale nachádza sa v nich Lidl predajňa potravín (Terchová, Bernolákovo). Do posledného ročníka projektu sa zároveň mohli zapojiť všetky mestá/mestské časti/obce, ktoré už jedno alebo dve ihriská Žihadielko majú. V termíne do 30.11.2019 mala samospráva mesta/mestskej časti/obce zvážiť, či má k dispozícií vhodný pozemok pre realizáciu ihriska, a či sa do projektu zapojí. V tomto termíne prejavilo záujem 93 z celkovo 179 oslovených miest/mestských častí/obcí.

Prečo všetky mestá/mestské časti/obce súťažia v jednej kategórii?

V roku 2020 prebehne posledný ročník projektu Žihadielko, a preto sme sa rozhodli poskytnúť rovné šance všetkým zapojeným mestám/mestským častiam/obciam bez ohľadu na ich počet obyvateľov. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov tak bude v roku 2020 iba jedna súťažná kategória, v ktorej budú všetky mestá/mestské časti/obce.  Ihrisko Žihadielko vyhrá 10 súťažiacich (lokalít) s najvyšším počtom hlasov.

Z praxe a štatistík z predchádzajúcich ročníkov si dovoľujeme tvrdiť, že o výhre ihriska nerozhoduje veľkosť mesta/mestskej časti/obce, ale odhodlanosť ich obyvateľov a ich ochota sa spojiť pre dobrú vec. O podporu môže mesto/mestská časť/obec požiadať aj okolité lokality. Mnoho Žihadielok máme práve v lokalitách s malým počtom obyvateľov. Dôkazom sú nasledovné mestá/obce, ktoré už Žihadielko majú.


Ročník 2019

 • Svit (počet obyvateľov: 7770) – v roku 2019 toto mesto získalo 231 113 hlasov (ak by sme dali všetky zúčastnené mestá do jednej  spoločnej kategórie, tak Svit by bol podľa počtu hlasov na 8. mieste).
 • Hurbanovo (počet obyvateľov: 7469) – v roku 2019 toto mesto získalo 261 066 hlasov (ak by sme dali všetky zúčastnené mestá do jednej spoločnej kategórie, tak Hurbanovo by bolo podľa počtu hlasov na 7. mieste).
 • Revúca (počet obyvateľov: 12 249) – v roku 2019 toto mesto 545 390 hlasov (najvyšší počet hlasov za všetky ročníky Žihadielka!).


Ročník 2018

 • Štúrovo (počet obyvateľov: 10 390)  – v roku 2018 toto mesto získalo 219 725 hlasov (ak by sme dali všetky zúčastnené mestá do jednej spoločnej kategórie, tak Štúrovo by bolo podľa počtu hlasov na 1. mieste).
 • Bernolákovo (počet obyvateľov: 7 255)  – v roku 2018 táto obec získala 214 934 hlasov (ak by sme dali všetky zúčastnené mestá do jednej spoločnej kategórie, tak Bernolákovo by bolo podľa počtu hlasov na 2. mieste).


Ročník 2016

 • Šahy (počet obyvateľov: 7 321) -  v roku 2016 toto mesto získalo 120 784 hlasov (ak by sme dali všetky zúčastnené mestá do jednej spoločnej kategórie, tak Šahy by boli podľa počtu hlasov na 8. mieste).
 • Vrbové (počet obyvateľov: 5 969)  - v roku 2016 toto mesto získalo 118 572 hlasov (ak by sme dali všetky zúčastnené mestá do jednej spoločnej kategórie, tak mesto Vrbové by bolo podľa počtu hlasov na 9. mieste).


Počet obyvateľov podľa: http://www.sodbtn.sk/obce/statistika_obce.php

V koľkých mestách/mestských častiach/obciach nakoniec postavíte posledné ihriská?

Posledné ihriská Žihadielko postavíme v roku 2020 v 10 slovenských mestách/mestských častiach/obciach.

Pre ktoré webové prehliadače je stránka optimalizovaná?

Webová stránka je optimalizovaná pre najnovšie verzie prehliadačov Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge a aj pre Internet Explorer 11, v ktorom ale nie je kvôli obmedzeniam dostupná možnosť hrania hry Bublinková párty.

Ako sa zapojím do súťaže Dielko Žihadielko?

Do súťaže sa môže zapojiť dieťa vo veku od 0 do 15 rokov. Jeho úlohou bude nakresliť obrázok na tému: „Včielka Maja na návšteve - nakreslite, čo by ste najradšej včielke Maji ukázali vo svojom meste.“ Tieto obrázky budú nahrávať rodičia/zákonní zástupcovia detí online na špeciálnu podstránku v rámci www.zihadielko.sk.

Ako zabezpečiť, aby sa môj obrázok pekne zobrazil na webovej stránke www.zihadielko.sk?

Nakresli, čo by si včielke Maji ukázal vo vašom meste, kam by si ju vzal, aby mala krásny deň. Najlepšie, ak obrázok nakreslíš vo formáte A4 alebo A3 orientovaný na šírku, vtedy sa pekne zobrazí aj v galérii na našej webovej stránke www.zihadielko.sk. Či bude obrázok farebný alebo čiernobiely, namaľovaný vodovými farbami, farbičkami alebo fixkami, fantázii sa v tomto smere medze nekladú.

Od kedy do kedy súťaž prebieha?

Súťaž bude prebiehať v čase od 10.05.2021 (00:00:00) – 23.05.2021 (23:59:59). Víťazov následne kontaktujeme do 7 pracovných dní.

Čo môžem v súťaži Dielko Žihadielko vyhrať?

V každom z posledných desiatich výherných miest, kde postavíme 10 nových ihrísk Žihadielko, vylosujeme a odmeníme 700 detí (Rožňava, Kolárovo, Košice – Nad Jazerom, Košice – Sídlisko Ťahanovce, Hnúšťa, Tisovec, Topoľčany, Šurany, Komárno, Dunajská Streda). Zároveň vylosujeme 50 výhercov aj z celého Slovenska (mimo víťazných miest). Výhrou bude Žihadielko taška, ktorá bude obsahovať:

 • Pexeso
 • Maľovanka
 • Magnetka
 • Papierové hodiny
 • Zápisníček
 • Nálepka „Žihadielko v aute“
 • Sladká odmena (lízanka + keksík)
 • Darčeková taška
  • všetko s motívom Žihadielko

Ako bude odovzdaná výhra?

Výhry v každom víťaznom mieste si budú môcť víťazi prevziať osobne (Rožňava, Kolárovo, Košice – Nad Jazerom, Košice – Sídlisko Ťahanovce, Hnúšťa, Tisovec, Topoľčany, Šurany, Komárno, Dunajská Streda). Čas a miesto bude výhercom upresnený neskôr v dostatočnom predstihu. Výhry mimo víťazných miest budú zaslané poštou zo strany Lidl.

Podľa čoho sa budú vyberať výherné kresbičky?

Pri výbere výhercov nebudeme pozerať na kvalitu kresbičiek, výhercovia budú automaticky vylosovaní. Víťazom následne príde email, ktorým sa neskôr preukážu za účelom prevzatia výhry a odovzdajú prihlásenú kresbu.

Čo sa bude diať s kresbami ďalej?

Z víťazných kresieb následne vytvoríme billboardy a plagáty, ktoré budú vo všetkých víťazných mestách. Pôjde o takú milú bodku za projektom Žihadielko. 😊

Môže jedno dieťa poslať aj viac kresbičiek?

Každé dieťa by sa malo do súťaže zapojiť iba raz (1 dieťa = 1 kresba).

Mám viac detí, môže kresbičku zaslať každé z nich?

Áno, zákonný zástupca môže prihlásiť aj viac ako jedno dieťa, za splnenia podmienky 1 dieťa = 1 obrázok. Takýmto spôsobom môže zákonný zástupca prihlásiť maximálne desať (10) detí).

V akom formáte a akým spôsobom môžem pridať obrázok?

Kresbičku môžete nahrať ako fotku napríklad z telefónu vo formáte .png, .jpg alebo .jpeg. Maximálne veľkosť jednej fotografie je 5 MB.

Prečo sa môj obrázok nezobrazil v galérii na webovej stránke www.zihadielko.sk?

Všetky nahraté kresbičky prechádzajú overením zo strany administrátora súťaže s cieľom predísť zobrazeniu nevhodného obsahu na webovej stránke www.zihadielko.sk. Všetky obrázky budú zobrazené najneskôr do 24 hodín od ich nahratia prostredníctvom registračného formulára.

Je nutné sa na kresbičku podpísať?

Z hľadiska ochrany osobných údajov vás prosíme, aby ste odfotené/naskenované kresby nepodpisovali. Krstné meno a vek dieťaťa budú zo strany spoločnosti Lidl Slovenská republika uvedené iba pri víťazných dielkach.

Koho môžem kontaktovať, ak mi kresba nejde nahrať / ak nefunguje registračný formulár?

Vaše podnety prosím smerujte na adresu: zihadielko@darrencurtis.sk

Je nutné si kresbu uchovať alebo ju mám niekam priniesť?

Po zaslaní kresby cez registračný formulár si ju odložte! Neposielajte kresby poštou, ani ich nenoste do predajní! Len si ich dobre doma odložte pre prípad výhry😊 Víťazov budeme  kontaktovať na základe registračných údajov z formulára. Pri prevzatí výhry sa práve víťaznou kresbou preukážete.