O projekte

Úspech, ktorý sme na Slovensku dosiahli a dosahujeme, nám umožňuje pomáhať a meniť veci k lepšiemu. Spoločenská zodpovednosť je úzko spätá s našou filozofiou, je súčasťou našej DNA. V súlade s našim mottom „Na ceste k lepšiemu zajtrajšku“ sa snažíme nachádzať najlepšie riešenia a spolu tak robiť zo sveta lepšie miesto.

Snažíme sa angažovať v tých oblastiach, kde to je najpotrebnejšie, chceme byť dobrým susedom všade tam, kde pôsobíme. Budúcnosť nám totiž nie je ľahostajná a prispieť k dobrej veci môže naozaj každý.

Moderných a bezpečných detských ihrísk v slovenských mestách nie je dosť. Detskí lekári i psychológovia upozorňujú, aké je dôležité, aby deti odmala trávili voľný čas aktívne. Preto sme sa rozhodli pomôcť pri budovaní najmodernejších ihrísk, ktoré deťom ponúknu aktívny pohyb zábavnou formou.

V rokoch 2016 až 2018 sme postavili 30 Lidl ihrísk Žihadielok v celkovej hodnote 2 610 000 eur . Žihadielko vyvolalo pozitívny ošiaľ a dokázalo zjednotiť celé mestá. Počas šiestich týždňov ním žilo vždy celé Slovensko. Mnoho miest organizovalo rôzne výzvy či súťaže, zapájali sa jednotlivci, školy, športové tímy, všetci s jedným spoločným cieľom – získať pre svoje mesto čo najviac hlasov.

Aj tento rok bola účasť v súťaži ponúknutá všetkým slovenským mestám, mestským častiam (v prípade Bratislavy a Košíc) a obciam, v ktorých sa nachádza minimálne 1 predajňa potravín Lidl. V termíne do 31.12.2017 mala samospráva mesta zvážiť, či má k dispozícií vhodný pozemok pre realizáciu ihriska, a či sa do projektu zapojí. V tomto termíne prejavilo záujem 74 z celkovo 104 oslovených miest. V roku 2018 sme prišli aj s novinkou. Bola vytvorená samostatná špeciálna kategória pre tie mestá, ktoré už Žihadielko vyhrali v minulých dvoch ročníkoch. SSúťažilo sa teda v piatich kategóriach, (štyri kategórie, do ktorých boli mestá zaradené podľa počtu obyvateľov, a piata samostatná kategória miest, ktoré boli víťazmi z rokov 2016 alebo 2017). V každej kategórií mohli vždy dve mestá získať Lidl ihrisko Žihadielko. Na Slovensku tak aj v roku 2018 vyrástlo ďalších 10 Lidl ihrísk Žihadielok.

Všetky Lidl ihriská Žihadielka spája jednotný motív rozprávkovej včielky Maje, ktorej príbehy deti, ale aj generácia ich rodičov veľmi dobre poznajú. Maja a jej priatelia sú aktívnou súčasťou herných prvkov obsiahnutých v rámci ihriska, ktorého rozmery sú 20 m x 16 m. Skladbou je určené pre deti vo veku od 2 do 12 rokov. Žihadielko so symbolom včielky Maje zaujme zaručene aj tých najmenších objaviteľov, ktorým je určená časť pri vstupe. Dopadovú plochu tvorí mäkká liata guma. Táto zóna ponúka veľa zábavy na pružinových hojdačkách, kolotoči či v domčeku určenom pre deti od 2 do 6 rokov. Samozrejmosťou je veľké pieskovisko. Práve vďaka dopadovej liatej gume sa môžu aj tí najmenší vyšantiť do sýtosti. Dominantou zóny pre deti od 6 do 12 rokov je veľký hrad so štyrmi vežami, ktorý nabáda odvážlivcov k množstvu lezeckých výziev. Z hradu sa dá odbehnúť na dva rôzne typy hojdačiek umiestnených v zadnej časti ihriska. V tejto zóne tvorí dopadovú plochu štrk. Pri vstupe je stojan na bicykle, informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom a poruke je aj odpadkový kôš. Pre zvýšenie bezpečnosti hrajúcich sa detí je celé ihrisko oplotené. Dostatok lavičiek rozmiestených v každej časti ihriska zabezpečí aspoň chvíľu oddychu pre deti a ich rodičov.

Ihrisko Žihadielko je navrhnuté a realizované spoločnosťou, ktorá má tradíciu v tejto oblasti. Herné prvky sú z odolných materiálov a spĺňajú prísne kvalitatívne a bezpečnostné kritériá. Je samozrejmosťou, že všetky herné prvky detského ihriska prešli certifikáciou. Hodnota jedného Lidl ihriska Žihadielka je 87.000 €.

Do hlasovania o ihrisko Žihadielko sa mohlo celé Slovensko zapojiť opäť od 15. januára až do 28. februára 2018. 10 miest s najvyšším počtom hlasov získalo nové Lidl ihrisko Žihadielko a možno jedno z nich stojí práve vo Vašom meste.

V sekcii Na stiahnutie sú pre jednotlivé mestá a mestské časti pripravené materiály, ktoré sa dajú použiť na podporu hlasovania.

Pozrite si, ako sa stavalo ihrisko Žihadielko