Ovládanie

Pozíciu znaku meníš potiahnutím v danom smere

Načítavam hru... 0%
Návod
vypnúť zvuk

Pravidlá hry

Úloha hráča:

Úlohou hráča počas hry je nazbierať čo najväčší počet bodov v časovom limite 3 minúty.

Ovládanie hry:

Hráč ovláda hru na počítači myškou a na telefóne posúvaním prsta po obrazovke.

Cieľom je pospájať rovnaké znaky tak, aby ich v rade alebo stĺpci bolo minimálne 3 a maximálne 5 rovnakých farieb a znakov.

Hráč môže robiť 4 konkrétne pohyby výmeny znakov.

Zľava doprava

Sprava doľava

Zhora nadol

Zdola nahor

Za každé spojenie minimálne 3 znakov v riadku alebo stĺpci hráč získava body.

ZNAK 1

– 2 body vynásobené počtom spojených znakov,
čiže 2x3, 2x4, 2x5 atď.

ZNAK 2

– 4 body vynásobené počtom spojených znakov,
čiže 4x3, 4x4, 4x5 atď.

ZNAK 3

– 6 bodov vynásobených počtom spojených znakov,
čiže 6x3, 6x4, 6x5 atď.

ZNAK 4

– 8 bodov vynásobených počtom spojených znakov,
čiže 8x3, 8x4, 8x5 atď.

ZNAK 5

– 10 bodov vynásobených počtom spojených znakov,
čiže 10x3, 10x4, 10x5 atď.

Za každé spojenie viac ako troch znakov navyše hráč dostane bonusový znak, ktorý po správnom použití spustí bonusový efekt v hre.

Horizontálny ničiteľ

 

Vertikálny ničiteľ

 

Bomba

 

Všenulovač vybraného znaku

 

Bonusový bod pre mesto za hranie hry

Ak hlasujúci počas hry dosiahne minimálne 200 bodov, po dokončení hry automaticky získa bonusový hlas. Hlas získaný spôsobom uvedeným v tomto bode bude pripočítaný mestu, ktorému hlasujúci odovzdal hlas pri jeho predchádzajúcom hlasovaní. Hlasujúci má aj po dosiahnutí uvedenej bodovej hranice možnosť ďalej pokračovať v hraní hry. Hra sa končí bez ohľadu na počet získaných bodov, po vypršaní časového limitu 3 minúty.

Top 10 hráčov

V súvislosti s hrou bude na webovej stránke uverejnený zoznam najlepších desiatich (10) hráčov hry, do ktorého budú zaradení desiati (10) hlasujúci, ktorí spomedzi hlasujúcich hrajúcich hru nahrajú najvyšší počet bodov v jednej hre, počas časového limitu 3 minúty. Body sa v rámci zoznamu najlepších desiatich hráčov nesčítavajú za všetky hry. Každému hráčovi sa do tohto rebríčku počíta iba jedna hra, konkrétne hra, v ktorej dosiahol počas celého trvania súťaže najvyšší počet bodov. Hlasujúci zaradení na zoznam najlepších desiatich (10) hráčov hry, budú uverejnení v podobe krstného mena a prvého písmena priezviska hlasujúceho. Zoznam najlepších hráčov hry sa bude pravidelne aktualizovať.

Hraj hru