Otázky a odpovede
 • Odkedy dokedy prebieha hlasovanie?
  Hlasovanie sa spustí 16. 1. 2017 o 9.00 hod. a ukončí sa 28. 2. 2017 o 23:59:59 na stránke www.zihadielko.sk.
 • Podľa čoho ste vyberali mestá?
  Účasť v súťaži bola ponúknutá všetkým slovenským mestám, mestským častiam (v prípade Bratislavy a Košíc) a obciam, v ktorých sa nachádza minimálne 1 predajňa potravín Lidl. V termíne do 31. 12. 2016 mala samospráva mesta zvážiť, či má k dispozícii vhodný pozemok na realizáciu ihriska a či sa do projektu zapojí. V tomto termíne prejavilo záujem 67 z celkovo 94 oslovených miest. Mestá, ktoré už Lidl ihrisko Žihadielko získali v roku 2016, sa súťaže zúčastniť nemôžu, ale ich obyvatelia môžu svojimi hlasmi podporiť iné mestá podľa vlastného uváženia.

  Mestá, ktoré už Žihadielko majú: Pezinok, Myjava, Sereď, BA-Dúbravka, Vrbové, Banská Bystrica, Šaľa, Šahy, Dolný Kubín, trnava.
 • Prečo sú mestá rozdelené do jednotlivých kategórií?
  Kategórie boli vytvorené na základe počtu obyvateľov s cieľom zabezpečiť rovnosť šancí pre každé mesto. Tak bolo vytvorených 5 kategórií. Mestá v každej kategórii medzi sebou súťažia o dve Lidl ihriská Žihadielka.
 • V koľkých mestách nakoniec postavíte ihriská?
  V každej kategórii získajú ihrisko 2 mestá, ktoré budú mať po ukončení súťaže najväčší počet hlasov. To znamená 10 nových ihrísk.
 • Ako môžem hlasovať?
  Hlasovania sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu), ktorá sa platne zaregistruje spôsobom uvedeným v pravidlách hlasovania a udelí spoločnosti Lidl súhlas so spracovaním osobných údajov. Používateľ môže hlasovať po registrácii a úspešnom prihlásení prostredníctvom e-mailu alebo cez konto na Facebooku. Na úspešné dokončenie registrácie je potrebné jednorazové overenie telefónneho čísla prostredníctvom SMS.
 • Môžem získať aj nejaký extra hlas pre svoje mesto?
  Každý používateľ môže mať denne až 2 hlasy. Jeden hlas po prihlásení cez e-mailovú adresu alebo po prihlásení cez facebookový profil. K prihláseniu cez e-mail alebo k prihláseniu cez facebookový profil môže získať každý deň jeden bonusový hlas, ak úspešne zvládne hru Uletená Maja. Po získaní bonusového hlasu môže používateľ ďalej pokračovať v hre, no už bez možnosti pripočítania ďalšieho bonusového hlasu v ten istý deň.
 • Čo môžem urobiť, aby som zvýšil šance svojho mesta?
  Každý používateľ môže zdieľať akékoľvek informácie spojené so súťažou či už priamo z webovej stránky www.zihadielko.sk, alebo z facebookového profilu Lidl Slovensko. Navyše si môže vytvoriť svoju vlastnú video pozvánku.
 • Koľkokrát môžem hlasovať?
  Každý registrovaný používateľ môže každý deň získať celkovo 2 hlasy. Po registrácii prostredníctvom e-mailu a potvrdení prihlásenia alebo cez facebookové konto môže používateľ hlasovať automaticky za svoje mesto. Zároveň môže získať bonusový hlas, ak úspešne zvládne hru Uletená Maja.
 • Ako zistím priebežné poradie?
  Priebežné poradie miest je zobrazené na domovskej stránke www.zihadielko.sk. Aktualizuje sa v reálnom čase. Priebežné poradie môžete sledovať tu. V termíne od 22. 2. 2017 do 28. 2. 2017 budú výsledky skryté.
 • Kedy budú zverejnené výsledky súťaže?
  Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr 14. 3. 2017 o 12.00 hod. na oficiálnej stránke súťaže www.zihadielko.sk.
 • Ako môže mesto zvýšiť informovanosť o projekte a podporiť hlasovanie obyvateľov?
  Pripravili sme pre vás materiály na stiahnutie, prostredníctvom ktorých môžu jednotlivé obce informovať svojich obyvateľov. Nájdete ich tu.