12.01.2016

Vyjadrenie k neoprávnenému hlasovaniu

Vážení hlasujúci,


súťaž Žihadielko sme spustili s cieľom vybudovať v desiatich slovenských mestách detské ihriská a prispieť tak k tomu, aby deti trávili svoj voľný čas aktívne. Rozhodnutie o tom, v ktorých lokalitách napokon ihriská vyrastú, sme sa rozhodli ponechať na obyvateľoch a priaznivcoch týchto miest. Aby sme dosiahli čo najvyššiu rovnosť, mestá sme rozdelili do piatich kategórií podľa počtu ich obyvateľov. Na to, aby ste za svoju lokalitu zahlasovali, nemusíte ani raz počas trvania súťaže nakúpiť v našej sieti a dokonca ani navštíviť našu predajňu. Stačí sa zaregistrovať a hlasovať za svoje mesto. Projekt vnímame ako napĺňanie našej spoločenskej zodpovednosti, príspevok k tomu, aby deti vymenili počítačovú či televíznu obrazovku za pohyb na čerstvom vzduchu.


Hlasovanie sa riadi platnými pravidlami, ktoré sú dostupné na stránke zihadielko.sk. Sú v nich presne stanovené prípustné spôsoby hlasovania a zároveň sme v nich špecifikovali aj to, ktoré hlasy nebudú brané do úvahy. Hlasovaniu predchádza registrácia prostredníctvom Facebooku alebo mailovej adresy. V druhom prípade je pri každom prihlásení sa potrebné hlasovanie potvrdiť kliknutím na zaslaný odkaz. Aj na základe skúseností z iných krajín sme verili, že spomenuté nastavenie hlasovania bude dostatočné a hlasujúci nebudú hľadať spôsoby na obchádzanie pravidiel. Žiaľ, ukázalo sa, že niekoľko málo osôb sa rozhodlo využívať nepovolené prostriedky a získavať veľký počet hlasov pre konkrétne lokality. Prostredníctvom použitia IT analýzy sme v období 21. januára – 4. februára odhalili celkovo 96 738 podvodných hlasov. Niekoľko desiatok miest získalo nepovolenú výhodu na základe automatizovaného robotického hlasovania, t.j. extrémne vysokého počtu odoslaných hlasov z jednej IP adresy v krátkom časovom rozpätí, z jednej emailovej domény a zároveň z rovnakého prehliadača a zariadenia. K dňu 4. februára sme sa v súlade s pravidlami súťaže rozhodli takéto hlasy, ktoré boli získané s využitím nepovolených pomôcok, zmazať. V dôsledku toho po úprave hlasovania niektoré mestá v priebežnom poradí klesli. Priebeh hlasovania budeme aj naďalej monitorovať a priebežne vyhodnocovať, pričom podvodné hlasy budú v budúcnosti bez upozornenia vymazané. Vážime si každého, kto k súťaži pristupuje čestne, a práve preto sme v situácii, keď sa niekoľko jednotlivcov rozhodlo získať nepovolenú výhodu museli konať. Veľmi by nás totiž mrzelo, ak by ihriská nezískali lokality, ktoré vynaložili najviac snahy na aktivizovanie svojich občanov, ale tie, ktorým pomohli podvody a špekulatívne hlasovanie.


Vaše hlasy sú započítané rovnako ako hlasy všetkých, ktorí hlasujú v súlade s pravidlami súťaže. Počet hlasov, ktoré ste odovzdali, si môžete kedykoľvek overiť v osobnej zóne na stránke zihadielko.sk. Ďakujeme vám za to, že sa zapájate do súťaže, hlasujete v súlade s pravidlami a férovým spôsobom zvyšujete šance svojho mesta na výhru ihriska Žihadielko. Ubezpečujeme vás, že nad hlasovaním budeme aj naďalej dohliadať a nedovolíme, aby ktorékoľvek mesto získalo ihrisko podvodom. S ohľadom na ochranu hlasovania sa nebudeme až do jeho skončenia, teda do 29. februára, ďalej vyjadrovať k podrobnostiam odhaľovania podvodných hlasov.


Ďakujeme za pochopenie,

Tomáš Bezák,
PR manažér spoločnosti Lidl Slovenská republika

Pozri si, ako sa stavia ihrisko Žihadielko